Noutăţi

11.06.2019: Actualizare 8(inclusiv 7) la DORSOFT CONTABILITATE 2019

 • Imobilizări: Raportul cu mijloacele fixe vândute/casate are acum coloană cu tipul operaţiunii de vânzare sau casare
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

04.06.2019: Actualizare 10 la DORSOFT OPTICA 2018

 • Lista recepţiilor conţine acum şi coloana cu tva a facturii
 • La consultația oftalmologică, căsuțele cu acuitate permit 5 caractere în plus
 • În fereastra de editare a articolelor (Întreținere / Articole) s-a introdus un buton de Adăugare și modificare articol, disponibil pentru unele clase
 • S-au corectat unele imperfecţiuni

13.05.2019: Actualizare 9(inclusiv 8) la DORSOFT OPTICA 2018

 • Integrarea driver nou: Server Tremol pentru o serie de case de marcat Tremol M20 precum și imprimantele fiscale Epson FP17-T810 si TM-T260F
 • Creștere viteză de lucru, în ferestrele Clienți, Consultații și Comenzi
 • Buton de păstrare a ferestrei de căutare a articolelor în Avize
 • Opțiune nouă de lucru pentru driverul FiscalNet
 • Documentație îmbunătățită
 • S-au corectat unele imperfecţiuni

11.05.2019: Actualizare 6 la DORSOFT CONTABILITATE 2019

 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • Salarizare: Actualizare calcul CAM pentru construcții
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

08.05.2019: Modificare tarife Asistență Standard

10.04.2019: Actualizare 5 la DORSOFT CONTABILITATE 2019

 • Salarizare: Căutarea salariatului s-a modificat în fereastra Pontaje
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

04.04.2019: Actualizare 4 la DORSOFT CONTABILITATE 2019

 • S-au corectat unele imperfecțiuni

29.03.2019: Lansare program nou DORSOFT CONTABILITATE 2019, soluţie software nouă modulară şi integrată pentru contabili individuali, cabinete de contabilitate, retail, firme mici şi mijlocii. Aceasta înlocuieşte Dorsoft Contabilitate 2018, care s-au retras de la vânzare.

12.03.2019: Actualizare 7(inclusiv 6) la DORSOFT OPTICA 2018

 • S-au corectat unele imperfecțiuni

12.03.2019: Actualizare 8 la DORSOFT CAR 10

 • Raportul Lista cu restanțieri împrumuturi cuprinde acum coloana cu procentul de dobândă, precum şi coloana cu ultima perioadă pentru care s-a plătit împrumutul
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

12.03.2019: Actualizare 8 la DORSOFT FACTURARE 3

 • S-a introdus un buton de verificare a dublurii documentelor
 • Îmbunătăţire afişare delegaţi în ordinea inversă a facturilor emise
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

13.12.2018: Actualizare 23 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • Extindere de funcționalități în fereastra Inventar
 • Integrare driver nou pentru noile case de marcat: FiscalNet
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

13.02.2018: Actualizare 6 la DORSOFT HORECA 2018

 • În fereastra Articole se poate acum selecta contul la clasa stoc
 • Dacă data curentă a încasării este diferită de data comenzii din vânzările touch atunci data vânzării va deveni data încasării
 • Listarea recepțiilor este acum grupată după conturi
 • Generarea costului mărfii poate fi acum efectuată în spate, fără a deranja funcționarea aplicației
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

28.01.2019: Actualizare 8 la DORSOFT CAR 10

 • Graficele de rambursare pot fi acum apelate și din fereastra Membrii
 • Listele de contracte/deces/înscrieri precum și plăți/încasări diverse pot fi acum sortate după fiecare coloană și filtrate
 • Raportul Listă membrii cu solduri poate fi acum filtrat pe stările membrilor
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

04.01.2019: Actualizare 6 la DORSOFT OPTICA 2018

 • S-au corectat unele imperfecţiuni

17.12.2018: Actualizare 5 la DORSOFT OPTICA 2018

 • La deschiderea ferestrei de consultații se va poziționa pe panoul Ochelari
 • Raportul Listă comenzi de finalizat poate cuprinde acum şi intervalul de până la data
 • Integrare driver nou FiscalNet pentru casele Partner, Datecs, Daisy, Custom, Olivetti, Sam4S, Tremol
 • Comanda la ochelari va prelua observațiile de la OS și la OS
 • În fereastra Producători/Branduri se poate acum completa și un cod al lentilei, util pentru căutarea rapidă în comenzi
 • S-au corectat unele imperfecţiuni

17.12.2018: Actualizare 22 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • Bonul de consum afișează acum și codul articolului
 • Integrare casă nouă de marcat Incotex Succes M7
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

05.12.2018: Actualizare 7 la DORSOFT CAR 10

 • Raportul Balanța soldurilor are acum filtru pe toate stările
 • Membrilor cu starea Scos din evidență, Transferat, Decedat, Retras, Exclus nu li se mai pot efectua încasări și plăți
 • La Utilizatori este acum opțional editarea unor date la încasări/plăți
 • Fereastra cu soldurile inițiale are acum buton de câmp editabil
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

22.11.2018: Actualizare 5 la DORSOFT HORECA 2018

 • Raportul Registru încasări din cazare are acum coloana cu data și numărul facturii achitate precum și filtru suplimentar pe facturare
 • Integrare driver nou FiscalNet pentru casele Partner, Datecs, Daisy, Custom, Olivetti, Sam4S, Tremol
 • Raport nou: Raport de activitate pe consumație bar/restaurant/cazare și pe cote de tva
 • Listă articole consumate are acum opțiunea de afișare a BAR-ului la preț de cost
 • Bonul de consum poate avea acum poziții de rețetar și intră în genererarea valorii de cumpărare
 • Bonul de consum este acum listat în formă grupată pe bar/bucătărie
 • Registru comenzi, are acum subtotal pe valorile facturate
 • Raportul Lista articole vândute are acum bifă de excludere a comenzilor prin protocol
 • La editarea recepțiilor sau a stocului inițial lista de articole arată acum și codul articolului
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

22.11.2018: Actualizare 6 la DORSOFT CAR 10

 • Raport nou: Listă sume de rambursat
 • Raportul cu Restanțierii la împrumuturi conține acum numărul de rate și valoarea ratelor restante
 • Lista membrilor scoși din evidență conține acum soldul CAR și SAD
 • Opțiune de verificare a înregistrărilor
 • Buton de calcul al vechimii în CAR la Cerere de împrumut și deces
 • Căsuță de completare (automată) a soldului SAD la Contractele de împrumut
 • Raportul Listă încasări nominale este acum grupat suplimentar și pe conturi
 • Utilizatorul administrator poate să nu aibă dreptul la solduri inițiale
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

22.11.2018: Actualizare 21 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • Salarizare: s-a introdus în D112 raport cu Anexa 1.1 și 1.2 pentru accidentele de muncă
 • S-a introdus salvarea datelor în format compatibil cu ediția 2019, separat  în meniul Fișier
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

02.11.2018: Actualizare 4 la DORSOFT HORECA 2018

 • Facturarea hotelieră poate fi acum cumulată pe o singură poziție
 • Încasările hoteliere de pe Voucher/Tichet vacanţă pot fi trimise și la casa de marcat Incotex Succes M7
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

11.10.2018: Actualizare 3 la DORSOFT HORECA 2018

 • Utilizatorul ospătar, poate fi și recepționer
 • Lista comenzilor din touch, poate fi acum filtrată și pe camere
 • Raport nou la cazare: Registru încasări din rezervări hoteliere
 • Registru facturilor conţine acum şi numele rezervării
 • Buton de afișare a cotei de tva la transferul articolelor de pe o comandă pe alta
 • Registru de casă: buton nou de import încasări în numerar
 • Încasările hoteliere pot fi acum şi pe Voucher/Tichet vacanţă
 • S-a introdus un buton de acces la clienți din rezervările hoteliere
 • Introducere case noi de marcat Datecs, toate modelele venite din iunie 2018 pe noua legislație (driver FiscalWire v.167+)
 • Integrarea case noi de marcat: Incotex Succes M7
 • Integrarea case noi de marcat: Tremol M20, Daisy eXpert SX, Custom cu driverul EcrBrigde
 • Stocul inițial afișează acum articolele inactive cu roșu
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

27.09.2018: Actualizare 4 la DORSOFT OPTICA 2018

 • Integrarea case noi de marcat: Incotex Succes M7
 • Integrarea case noi de marcat: Tremol M20, Daisy eXpert SX, Custom cu driverul EcrBrigde
 • Raportul adaos comercial realizat s-a remodelat în Raport de profitabilitate
 • S-au corectat unele imperfecţiuni

11.09.2018: Actualizare 20 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • În fereastra Inventar s-a introdus o nouă coloană cu codul de bare, în lista de completare. Raportul conține în plus acum codul de bare și valoarea la preț cumpărare la total general.
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

03.09.2018: Actualizare 3 la DORSOFT OPTICA 2018

 • Introducere case noi de marcat Datecs, toate modelele venite din iunie 2018 pe noua legislație
 • S-au corectat unele imperfecţiuni

14.08.2018: Actualizare 19 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • Salarizare:  corecție mod de calcul aferent contribuției la pensii în cazul unor concedii
 • Raportul Balanță articole, are acum filtru pe tip articol și pe tip gestiune
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

02.08.2018: Actualizare 18 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • Jurnalele de tva, permit acum filtrarea și după document
 • Raportul Stoc curent din gestiunile distribuție, cu afișarea prețului de vânzare, afișează o coloană acum și cu valoarea de vânzare cu tva
 • Articolele și conturile inactive sunt marcate cu roșu în ferestrele de cumpărări/vânzări, iar tot aici la documentele noi nu mai par în listele de culegere cele inactive
 • În fereastra Articole este posibil acum a completa cod de bare și la servicii
 • În fereastra Articole verificarea dublurii la codul de bare este completată cu cea a codurilor peste 13 caractere
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

18.07.2018: Actualizare 5(inclusiv4) la DORSOFT CAR 10

 • Raport nou Registru plăţi diverse
 • Balanţa soldurilor poate fi acum consultată şi la o anumită dată
 • În fereastra Conturi s-au introdus conturile pentru taxă popriri şi dobândă întârziere
 • La Încasări/Plăți membrii utilizatorul non administrator nu mai poate modifica numărul documentului
 • În fereastra Opțiuni s-a introdus posibilitatea ascunderii dobânzii restituite în fereastra Încasări membrii
 • Centralizatorul plăților afișează acum și conturile
 • La Plăți membrii se va obține acum un mesaj de atenționare dacă este ales contul de casă, este sumă tastată dar nu este bifată apariția în Registru de casă
 • S-a introdus o nouă opțiune de generare a penalităților și reflectarea lor în fișa individuală
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

06.07.2018: Actualizare 17 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • Fereastra Stoc iniția s-a completat cu adăugarea articolelor cu căutare după codul de bare
 • Introducere case noi de marcat Datecs, toate modelele venite din iunie 2018 pe noua legislație
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

30.06.2018: Actualizare 3 la DORSOFT CAR 10

 • Tot programul are acum diacritice
 • Raportul cu restanțierii la cotizații/contribuții SAD s-a reproiectat
 • S-a introdus o nouă funcţiune – Operaţiuni/Ştergere perioade
 • În fereastra Încasări membrii, s-a introdus un buton de calcul al dobânzii restituite
 • Chitanța la Încasări se poate acum tipări direct la combinația de taste Alt+P
 • Registru de casă poate fi afișat și nominal, pe fiecare încasare în parte
 • Registru de casă poate fi consultat și pe casieri
 • În fereastra Conturi s-a introdus cont separat pentru sumele de ajutor reciproc restituite
 • În Operațiuni -> Plăți membrii/diverse și Încasări diverse, utilizatorul non administrator nu are dreptul să mai modifice sau șteargă documentul odată salvat
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

13.06.2018: Actualizare 2 la DORSOFT CAR 10

 • Datele unității cuprind acum și numele președintelui și a contabilului șef
 • În Operațiuni -> Încasări/Plăți membrii și diverse, utilizatorul non administrator nu are dreptul să mai deschidă documentul altui utilizator, nici să schimbe casierul și nici data
 • În Operațiuni -> Încasări membrii, utilizatorul non administrator nu are dreptul să mai modifice sau șteargă documentul odată salvat
 • În Operațiuni -> Încasări membrii, anul se completează automat la cotizații/împrumuturi
 • Grafic nou de rambursare credite
 • În fereastra Plăți membrii s-a introdus un buton cu Dispoziția de plată
 • Raportul cu restanțierii la împrumuturi s-a reproiectat
 • Raportul Registru încasări diverse  este acum afișat pe perioade, cu grupare pe casier și tipuri de încasare
 • S-au extins Rapoartele Listă încasări nominale și Registru încasări diverse cu grupare pe încasatori
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

13.06.2018: Actualizare 16 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • La preluarea de solduri în contabilitate se poate acum importa din fișier excel simplificat
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

31.05.2018: Actualizare 2 la DORSOFT OPTICA 2018

 • Integrarea casă nouă de marcat: Incotex Succes M
 • Exportul stocului curent conţine acum şi codul de bare
 • Posibilitate listare consimţământ GDPR
 • Posibilitate listare etichete pe imprimante speciale
 • S-au corectat unele imperfecţiuni

29.05.2018: Actualizare 15 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • Raportul Stoc curent din gestiunile distribuție, cu afișarea prețului de vânzare, arată acum un total la preț de cumpărare și de vânzare
 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

16.05.2018: Actualizare 2 la DORSOFT HORECA 2018

 • Integrarea casă nouă de marcat: Incotex Succes M
 • Importul din fişiere excel s-a extins şi cu formatul modern .xlsx
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

16.05.2018: Lansare program nou DORSOFT CAR 10, soluţie software specializată pentru activitatea de creditare specifice caselor de ajutor reciproc. Aceasta înlocuieşte Dorsoft CAR 9, care s-au retras de la vânzare.

15.05.2018: Actualizare 14 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • A crescut viteza de operare în fereastra Furnizori & Cumpărări în panoul Încasări
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

05.05.2018: Actualizare 13(inclusiv 12) la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • În fereastra Articole, Codul de bare se generează acum cu 13 caractere, inclusiv cifra de control
 • În fereastra Articole, s-a introdus un buton bou de verificare a dublurilor codurilor de bare
 • În fereastra Articole, salvarea unui articol verifica posibilitatea dublurii unui cod de bare
 • Importul din fişiere excel s-a extins şi cu formatul modern .xlsx
 • În fereastra Casa/banca s-a introdus meniuri cu acces rapid spre Jurnalele de tva
 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF- A crescut viteza de deschidere şi operare în fereastra Furnizori & Cumpărări, precum și Articole
 • Rapoarte / Vânzări / Registru încasări afișează acum datele grupate pe tipuri de documente
 • Generarea automată a conturilor pentru vânzări a fost eliminată, acum se va completa automat contul implicit la un client nou
 • S-au corectat unele imperfecțiuni

19.04.2018: Actualizare 11(inclusiv 10) la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • Notele contabile de salarizare se vor genera acum în noul jurnal de salarizare creat automat JS
 • A crescut viteza de deschidere şi operare în fereastra Clienţi & Vânzări
 • În fereastra Articole, s-a introdus opțiunea de căutare și după cod de bare
 • Raportul Listă articole conține acum codul de bare și prețul de vânzare cu tva
 • Raportul stocul curent pentru gestiunile la preț de cumpărare, afișează acum opțional și prețul de vânzare cu tva
 • Recepția la preț de cumpărare afișează acum opțional prețul de vânzare cu tva, cota de tva și adaosul comercial
 • Recepția în editare afișează acum linia numărul liniei curente
 • În fereastra Drepturi și utilizatori s-a extins opțiunea de afișare sau nu prețului de vânzare în fereastra de vânzări și pentru reduceri și pentru gestiunile la preț de achiziție
 • În fereastra cu vânzările, dacă se selectează vânzare după codul de bare și prin bon fiscal va apare totalul mai mare deasupra listei de vânzare
 • În fereastra cu vânzările, dacă se selectează vânzare după codul de bare se poate tasta rapid un produs în căsuța codului de bare
 • S-au corectat unele erori

14.04.018: Actualizare 1 la DORSOFT OPTICA 2018

 • S-au corectat unele erori

26.03.2018: Actualizare 9 la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • S-au corectat unele erori

24.03.2018: Lansare program nou DORSOFT OPTICA 2018, soluţie software specializată pentru oftalmologie, optometrie şi optică medicală. Aceasta înlocuieşte Dorsoft Optika 3, care s-a retras de la vânzare

22.03.2018: Lansare program nou DORSOFT HORECA 2018, soluţie software specializată nouă pentru restaurante, hoteluri, pensiuni şi patiserii. Aceasta înlocuieşte Dorsoft Horeca 2, care s-au retras de la vânzare.

15.03.2018: Actualizare 8(inclusiv 7)  la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • Calcul CAS pentru concedii medicale actualizat conform OUG 8/2018
 • S-a implementat conectarea caselor de marcat AdPos M/Tremol
 • S-au corectat unele erori

15.03.2018: Actualizare 22 la DORSOFT OPTIKA 3

 • S-au corectat unele erori

06.03.2018: Actualizare 22 la DORSOFT HORECA 2

 • Factura A4 și A5 are acum coloane noi: Valoare fără tva și valoare tva
 • S-au corectat unele erori

22.02.2018: Actualizare 6(inclusiv 3,4,5)  la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • Salarizare: Adeverința de sănătate din Pontaj cuprinde de acum perioada de 24 luni
 • Salarizare: Contribuția asiguratorie de muncă se va aplica de acum doar la venitul brut fără partea plătită din bugetul de stat în cadrul concediilor medicale
 • Salarizare: La D112 s-a actualizat declarația centralizatoare cu sumele de recuperat
 • Salarizare: Noi conturi din 2018 completabile automat
 • S-a actualizat D112 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • Imobilizări: O serie de rapoarte conțin acum contul și observațiile mijlocului fix
 • S-au corectat unele erori

07.02.2018: Actualizare 2  la DORSOFT CONTABILITATE 2018

 • Salarizare: La Pontaj s-a introdus atenționare în cazul lipsei codului de urgență-medico chirurgicală și pentru boală infecto-contagioasă de tip A
 • S-au corectat unele erori

07.02.2018: Actualizare 21 la DORSOFT OPTIKA 3

 • La editarea recepțiilor s-a introdus o procedură de import articole cu stoc negativ
 • În fereastra Coduri de bare se poate acum lista și fără existența codurilor de bare, doar cele bifate
 • S-au corectat unele erori

29.01.2018: Lansare program nou DORSOFT CONTABILITATE 2018, soluţie software nouă modulară şi integrată pentru contabili individuali, cabinete de contabilitate, retail, firme mici şi mijlocii. Aceasta înlocuieşte Dorsoft Contabilitate 2017, care s-au retras de la vânzare.

08.01.2018: Actualizare 21 la DORSOFT HORECA 2

 • Eliminare opțiune de blocare a datelor din cauza unor date incorecte ce rezultau în anumite situații

08.01.2018: Actualizare 19  la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • S-a actualizat D112 și D710 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • S-au corectat unele erori

08.01.2018: Actualizare 20 la DORSOFT OPTIKA 3

 • S-a implementat separat casa de marcat Datecs DP25 cu noul driver Fiscal Wire, driverul oficial al importatorului Danubius, ce permite acum reducerile valorice și stornarea avansurilor
 • S-au corectat unele erori

08.12.2017: Actualizare 18  la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • S-a actualizat D100/710 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • S-au corectat unele erori

27.11.2017: Actualizare 17(inclusiv 16)  la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • Posibilitate generare aviz de expediție și la gestiunile cu amănuntul
 • S-a actualizat D112 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • S-au corectat unele erori

27.11.2017: Actualizare 19 la DORSOFT OPTIKA 3

 • La raportul Stoc la data, s-a extins opțiunea de afișare doar a datelor ce includ vânzările încasate integral și ridicate cu opțiunile după data ridicării sau data încasării
 • Casa de marcat Partner 200/600 are acum opțiunea de a lua în considerare TVA-ul aferent departamentului
 • S-au corectat unele erori

01.11.2017: Actualizare 18(inclusiv 17) la DORSOFT OPTIKA 3

 • S-au corectat unele erori

23.10.2017: Actualizare 23 la DORSOFT CAR 9

 • Perioadele de lucru pot fi de acum adăugate sau schimbate doar de utilizatorul cu drepturi de administrare
 • Actualizare program în concordanță cu update-urile sistemelor de operare
 • S-au corectat unele erori

18.10.2017: Actualizare 15 la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • Actualizare program în concordanță cu update-urile sistemelor de operare
 • Pentru casele de marcat Partner 200/600 s-a introdus posibilitate imprimării bonurilor fiscale din încasările avans și stornarea lor
 • S-au corectat unele erori

17.10.2017: Actualizare 16(inclusiv 15) la DORSOFT OPTIKA 3

 • Extindere opțiuni de preluare a datelor din Optika 2010
 • S-a îmbunătățit utilizarea diacriticelor în căsuțele cu observații, județe și prin alte locuri
 • S-a îmbunătățit lucrul în rețea
 • Salvarea automată pune acum cuvântul “salvare automata” în coada fișierului
 • Rapoartele cu Lista programărilor la o anumită dată și pe perioadă conțin acum și observațiile
 • Actualizare program în concordanță cu update-urile sistemelor de operare
 • Opțiune nouă de actualizare automată a catalogului cu denumirile comerciale
 • S-au corectat unele erori

02.10.2017: Actualizare 7 la DORSOFT FACTURARE 3

 • Îmbunătăţire lucru în reţea
 • S-au corectat unele erori

20.09.2017: Actualizare 14(inclusiv 13) la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • Raportul de gestiune permite acum filtru pe multigestiune
 • Raportul din Gestiune / Listă articole vândute, afișează cota de TVA la Vânzare pentru magaziile cu amănuntul
 • La Vânzări, aplicarea unui discount procentual pentru toată vânzarea, duce la repartizarea lui pe cote de tva, pentru magaziile cu amănuntul
 • S-a actualizat D394 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • S-au corectat unele erori

20.09.2017: Actualizare 14 la DORSOFT OPTIKA 3

 • Extindere conectare la mai multe modele a caselor Sapel
 • Introducere storno avans şi pentru toate casele Sapel
 • S-au corectat unele erori

16.08.2017: Actualizare 12 la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • S-au corectat unele erori

12.08.2017: Actualizare 13 la DORSOFT OPTIKA 3

 • Actualizare catalog lentile la brandurile Essilor, Rodenstock, Interoptik, Avantaj
 • Recepțiilor pot fi vizualizate sub mai multe forme acum
 • La consultații înălțimea centrului ochiului este acum posibilă cu zecimale
 • Raportul Listă transferuri afișează acum și coloana cu tva-ul la vânzare
 • S-au corectat unele erori

04.08.2017: Actualizare 20 la DORSOFT HORECA 2

 • Salvarea recepțiilor dă acum un mesaj de eroare dacă data facturii mai recentă decât cea a recepției
 • S-au corectat unele erori

31.07.2017: Actualizare 11 la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • Salarizare: În fereastra Personal se poate acum completa nr. de înregistrare de la Revisal, deoarece acum căsuța cu ITM permite 100 caractere
 • Salarizare: În fereastra Personal s-a introdus un buton de verificare a veniturilor bază de calcul și de corectare a sumelor ce sunt mai mari
 • Salarizare: În fereastra Pontaj, la meniu este accesibil acum Adeverința pentru sănătate
 • Salarizare: Raportul cu lista sporurilor s-a extins cu grupare și pe salariat
 • Declarațiile 100 și 710 s-au actualizat cu introducerea/eliminarea unor impozite
 • Declarația 112 se poate genera acum și fără completarea registrului comerțului
 • S-a actualizat D100/D710 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • S-au corectat unele erori

11.07.2017: Actualizare 19 la DORSOFT HORECA 2

 • Fișier / Ștergere operațiuni, funcționalitate nouă ce duce la creșterea vitezei de rulare a programului
 • La casa de marcat Datecs este acum posibil a se încasa și pe documentul CEC, în cazul încasării în contul bancar
 • S-au corectat unele erori

01.07.2017: Actualizare 12 la DORSOFT OPTIKA 3

 • În fereastra de selecție a lentilelor de contact s-a introdus un nou buton de căutare
 • În stocul inițial se pot acum importa în plus și soluțiile
 • Recepția conține acum o noua coloană cu denumirea articolului editabilă
 • Fișier/Preluare date din Optika 2010, opțiune nouă de preluare automatizată a datelor din ediția anterioară
 • Fișier/Export clienți în Excel, opțiune nouă
 • Fișier/Import clienți din Excel, opțiune nouă
 • S-a introdus catalogul de lentile de contact de la CooperVision, disponibil în fereastra Producători
 • S-au corectat unele erori

15.06.2017: Actualizare 11 la DORSOFT OPTIKA 3

 • Catalogul de lentile s-a completat cu brandul Essilor, Hoya, Rhein
 • La crearea unei rame pune acum automat cuvântul Ramă + producătorul
 • S-au corectat unele erori

07.06.2017: Actualizare 10 la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • S-au corectat unele erori

27.05.2017: Actualizare 10 la DORSOFT OPTIKA 3

 • Catalogul de lentile s-a completat cu brandurile Ital-Lenti, Zeiss și Synchrony
 • Programul poate acum tipări pe imprimantele termice de bonuri, pe 80 mm, bonul de programare, rețeta, comanda și factura
 • S-a adăugat un nou material ce poate fi ales la lentile: Trivex
 • Butonul Imprimare rapidă arată acum ca sugestie, imprimanta curentă
 • Programul acceptă acum avize emise de Dorsoft Contabilitate 2017
 • S-au corectat unele erori

22.05.2017: Actualizare 9(inclusiv 8) la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • Modificare mod de calcul concediu de odihnă
 • La Comenzi producție lista și raportul afișează acum și cota de tva
 • S-a actualizat D112 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • S-a implementat multigestiunea în program (multimagazie)
 • Rapoartele Registru recepții, Registru vânzări, Registru avize, Stoc curent, Listă articole vândute, Listă articole cumpărate, Listă inventariere, s-a extins cu filtru pe perioadă/gestiune
 • Fișa de magazie afișează acum datele în ordine cronologică, precum și denumirea furnizorilor/clienților
 • Exportul articolelor stoc conține acum la coloana Clasa, descrierea clasei în loc de numere
 • Recepția cu amănuntul s-a modernizat putându-se acum exporta în pdf
 • La Furnizori/Facturi s-a introdus verificarea ca data recepției să nu fie anterioară datei facturii
 • La Articole s-a introdus un buton de verificare a denumirilor dublate
 • S-au corectat unele erori

27.04.2017: Actualizare 9(inclusiv 8) la DORSOFT OPTIKA 3

 • În ferestrele de selecție a ramelor, accesoriilor și soluțiilor s-a introdus un buton ce permite crearea rapidă a producătorilor
 • În fereastra Producători/branduri, acum se poate sorta pe coloană, precum și filtra pe Lentile, rame, etc.
 • Bonul de comandă poate acum tipări persoana care a preluat comanda
 • Avizul de expediție poate fi acum exportat și către Optika 2010, fără diacritice
 • La adăugarea unui articol în aviz de expediție se completează automat cantitatea 1
 • La generarea codului de bare apare un mesaj de confirmare pentru înlocuire, dacă acesta există deja
 • Recepțiile permit editarea prețurilor de cumpărare cu până la 6 zecimale, inclusiv la importul din excel
 • Salvarea recepțiilor dă acum un mesaj de eroare dacă facturii mai recentă decât cea a recepției
 • S-au corectat unele erori

07.04.2017: Actualizare 22 la DORSOFT CAR

 • Dreptul de acces pe soldul inițial al membrilor s-a modificat, accesul fiind liber la introducerea membrului
 • Opțiunile s-au completat cu afișarea sau nu a nr/datei cererii de împrumut, precum și a dobânzii restituite

28.03.2017: Actualizare 7 la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • Buton de export aviz către Dorsoft Optika 3/2010 în format compatibil cu aceste programe
 • Fișier / Utilitare / Export/Import articole, permite acum cota de tva și cod articol producător
 • S-au corectat unele erori

13.03.2017: Actualizare 6(inclusiv 5) la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • Declarație nouă: D710, rectificativă la D100
 • S-a actualizat D112 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • Utilizarea Client/Server este funcțională acum
 • S-au modernizat toate rapoartele din salarizare cu excepția fluturașilor
 • S-au corectat unele erori

25.02.2017: Actualizare 7(inclusiv 6) la DORSOFT OPTIKA 3

 • Opţiune de modificare rapidă a cotelor de tva
 • S-au corectat unele erori

22.02.2017: Actualizare 4(inclusiv 3) la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • S-a actualizat D205 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • S-a actualizat D112 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • S-au corectat unele erori

17.02.2017: Actualizare 2 la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • S-a actualizat D205 cu noua formă și noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • S-au modernizat rapoartele: Listă furnizori, Listă furnizori detaliată, Furnizori neachitați, etc.
 • S-au corectat unele erori

14.02.2017: Actualizare 1 la DORSOFT CONTABILITATE 2017

 • Salarizare: Plafonare calcul contribuție individuală de sănătate pentru 5 salarii pe economie, pentru ianuarie 2017
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor pentru anul 2017
 • S-au modernizat rapoartele: Clienți neîncasați, Listă clienți, Listă clienți detaliată, Registru vânzări, Registru avize, Jurnal încasări, Registru încasări, Situație venituri și cheltuieli

07.02.2017: Lansare program nou DORSOFT CONTABILITATE 2017, soluţie software nouă modulară şi integrată pentru contabili individuali, cabinete de contabilitate, retail, firme mici şi mijlocii. Aceasta înlocuieşte Dorsoft Contabilitate 2016, care s-au retras de la vânzare.

19.01.2017: Actualizare 23 la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • S-a actualizat D394/D112/D205 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • S-au corectat unele erori

09.01.2017: Actualizare 22 la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • La Furnizori/Recepţii la clic dreapta se poate acum aplica cota de 19% în loc de 20%

01.12.2016: Actualizare 21(inclusiv 19-20) la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • D394 este actualizată cu alte informaţii, pentru introducerea datelor din octombrie 2016
 • S-a actualizat D394 cu noile validări introduse de Ministerul Finanțelor
 • Implementare reducere totală pe bon pentru casele de marcat datecs MP55
 • S-au corectat unele erori

03.11.2016: Actualizare 5(inclusiv 4) la DORSOFT OPTIKA 3

 • Introducere cantitate la Comenzi clienţi
 • La Furnizori s-a introdus opţiune nouă, o bifă: Nu apare în Recepţii/Plăti, utilă pentru a defini furnizori pentru bonuri de consum, diverse reglaje de stoc, retururi
 • La Recepţii se completează automat ultimul preţ de vânzare
 • La Producători importul catalogului sau din excel va crea automat şi producătorul lipsă
 • În comenzi clienți, Reducerile pe linie sunt afişate acum în factura cu toate articolele, generată de program
 • Raportul zilnic de activitate afișează acum și sumele încasate pe cote de tva
 • Posibilitate introducerii și listării prețului de cumpărare la Avize, configurabil în fereastra Întreținere/Diverse…
 • Posibilitatea introducerii dioptriilor în comanda de imprimat, la lentilele cu denumire simplificată
 • Fereastra Caută articole lentile, afişează datele sub 3 opțiuni: Toate; Doar cu stoc pozitiv; Doar cu stoc negativ
 • În Raportul de gestiune valorile se vor afişa de acum opțional după data ridicării şi bifat încasat integral sau după vechea condiție din Optika 2010 (data încasării)
 • În fereastra Producători s-a introdus catalogul Rodenstock/Interoptik
 • În fereastra Producători, denumirile comerciale pot fi de acum marcate ca inactive, cele neutilizate şi nu vor mai apare în noile comenzi
 • În fereastra Producători s-a introdus posibilitate importului şi exportului a denumirilor comerciale a lentilelor
 • La încasarea cu cardul se poate acum alege o bancă unde aveţi contul, configurabil în fereastra Întreținere/Diverse…
 • S-au corectat unele erori

31.10.2016: Actualizare 18 la DORSOFT HORECA 2

 • S-a introdus opţiunea de blocare a datelor, prin care generarea costului mărfii se face mai rapid doar pe perioada rămasă iar datele vechi devin nemodificabile
 • Fereastră nouă cu solduri iniţiale la furnizori, disponibilă în meniul Întreţinere
 • Raport nou: Fişă furnizor
 • Raport nou: Registru plăți
 • Facturarea poate conţine acum pe lângă explicaţiile cumulate şi detaliat cu toate produsele din comandă
 • Raportul de gestiune este acum posibil şi pe perioade mai lungă de o zi, cu posibilitatea de a include şi articolele din Bucătărie
 • Raport nou de contabilitate cu grupare pe bază, sume şi cote de tva, afişat la închiderea de tură şi rapoartele departamentale
 • Factura pe bon conţine acum în plus contul, banca la furnizor şi cumpărător
 • S-au corectat unele erori

29.10.2016: Actualizare 18 la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • Generarea automată a notei contabile cu închiderea de gestiune cuprinde acum şi costul mărfii vândute prin bonurile fiscale
 • S-au corectat unele erori

03.10.2016: Actualizare 17 la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • D394 se poate acum întocmi de asemenea trimestrial, semestrial şi anual
 • În fereastra cu declaraţia D394 se poate acum lista şi achiziţiile şi livrările efectuate
 • S-au corectat unele erori

19.09.2016: Actualizare 3 la DORSOFT OPTIKA 3

 • Clienţii mei pot fi acum filtraţi direct pe coloană
 • În titlul ferestrei de căutare articole este acum afişat şi filtrul deja existent la lentile
 • S-au corectat unele erori

24.08.2016: Actualizare 16(inclusiv 15) la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • Noua Declaraţie D394 valabilă din iulie 2016

18.08.2016: Actualizare 2(inclusiv 1) la DORSOFT OPTIKA 3

 • Raportul nou cu Lista de programări pe ziua curentă, disponibil pentru toți utilizatorii din meniul Rapoarte
 • Programările au acum o coloană nouă de observații
 • Raport nou: Fişă furnizor
 • Casele Datecs MP 55, MP 500T/TR, MP 5000 pot iniţia sume storno, dacă acestea permit
 • S-au corectat unele erori

16.08.2016: Actualizare 14 la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • S-a introdus posibilitatea selectării tipului jurnalului şi în fereastra de Clienţi/Vânzări
 • S-au corectat unele erori

28.07.2016: Actualizare 21 la DORSOFT CAR 9

 • Taxa cabinet medical a devenit configurabilă și ca etichetă în fereastra Opțiuni, panoul Taxe
 • S-au corectat unele erori

19.07.2016: Actualizare 13(inclusiv 12) la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • Recepţia gestiunilor cu amănuntul afișează acum și valoarea adaosului comercial pe fiecare articol și însumat pe cote de tva
 • Recepţia gestiunilor cu amănuntul este acum grupată şi pe cote de tva la vânzare
 • Raportul Registru adaos comercial este acum grupat şi pe cote de tva la vânzare
 • S-a implementat o nouă declaraţie: D100
 • Opțiune în meniul programului de descărca Java 7/8 și .Net Framework 4
 • S-au corectat unele erori

11.07.2016: Actualizare 17 la DORSOFT HORECA 2

 • Salvarea datelor conţine acum şi fişierele personalizabile de factură A4 şi A5
 • S-au corectat unele erori

23.06.2016: Actualizare 16 la DORSOFT HORECA 2

 • Recepţia oferă acum subtotaluri şi pe Bar/Bucătărie
 • Rapoartele Listă articole, Listă preţuri vânzare, Listă reţete şi Listă produse finite fără reţetar, exclud acum afişarea articolelor inactive
 • S-au corectat unele erori

13.06.2016: Lansare program nou DORSOFT OPTIKA 3, soluţie software specializată pentru oftalmologie, optometrie şi optică medicală. Aceasta înlocuieşte Dorsoft Optika 2010, care s-a retras de la vânzare.

24.05.2016: Actualizare 15 la DORSOFT HORECA 2

 • Raportul de gestiune afişează acum o singură înregistrare la vânzările zilnice
 • Raportul Listă articole consumate, grupat pe reţete afişează acum vânzările însumate, cu grupare şi însumare pe bar/bucătărie
 • S-au corectat unele erori

11.05.2016: Actualizare 14(inclusiv 13) la DORSOFT HORECA 2

 • În versiunea Demo şi Standard sunt permise acum maxim 10 recepţii cu calculul stocului
 • S-a transferat asocierea casei de marcat de la utilizator la numele calculatorului
 • În fereastra Articole s-a introdus o opţiune nouă de ordonare după afişare în Touch, cu posibilitate mutării poziţiei articolului
 • S-a introdus posibilitatea efectuării şi evidenţei plăţilor la furnizori, accesibil din meniul Operaţiuni/Plăţi furnizori
 • La editarea recepţiilor s-au introdus 2 butoane de adăugare a tva-ului de 9% şi 20% în preţul de cumpărare, pentru neplătitorii de tva
 • Raport nou: Raport de gestiune la o anumită dată
 • Raport nou: Rapoarte/Cumpărări/Listă furnizori neachitaţi
 • Raport nou: Raport de gestiune zilnic
 • Raport nou: Listă articole minibar
 • Raportul Listă articole consumate s-a extins şi conţine acum, costul reţetei, valoarea vânzărilor şi marja de profit
 • Registru de casă poate acum importa plăţile în numerar
 • Verificare corectitudine introducere cod fiscal la clienţi şi furnizori
 • Stocul iniţial poate fi acum ordonat şi după denumirea articolelor
 • Stocul iniţial poate fi acum completat la un clic cu toate articolele din clasa stoc
 • S-au corectat unele erori

10.05.2016: Actualizare 49 la DORSOFT OPTIKA 2010

 • Rapoartele Recepţie, Registru de casă şi Raportul de gestiune afişează în antet denumirea firmei, cui, j, apoi punctul de lucru
 • Rapoartele Registru avize şi Listă transferuri afişează acum şi coloana Valoare cu TVA
 • S-au corectat unele erori

10.05.2016: Actualizare 11 la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • Nota de stornare a avansului este acum simplificată
 • S-au corectat unele erori

23.03.2016: Actualizare 10 la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • Nota de recepţie se poate acum opţional imprima şi cu denumirea de Borderou de achiziţii
 • S-au corectat unele erori

16.03.2016: Actualizare 9 la DORSOFT CONTABILITATE 2016

 • În fereastra de comenzi producţie, filtrul poate conţine de acum şi lucrarea
 • S-au corectat unele erori

11.03.2016: Actualizare 12 la DORSOFT HORECA 2

 • Posibilitate lucru cu mai multe coduri de tva pe multiple cote de tva identice
 • S-a implementat şi testat o nouă casă de marcat Orgtech Abac
 • Butoanele pe touch sunt acum configurabile
 • Factura pe Bon este emisă acum automat în 2 exemplare
 • Factura pe bon, este acum optimizată şi pentru imprimantele cu hârtie de 8 mm
 • Facturile A4 şi A5 sunt acum configurabile
 • Facturile emise prin restaurant conţin acum modalitatea de încasare
 • Facturile pot preciza acum menţiunea TVA la încasare
 • Buton de ştergere a facturilor şi de ştergere a încasării în fereastra de vânzări POS
 • Lista de comenzi afişează acum un total valoare, tipul încasării
 • Posibilitate listare sume neînchise pe ospătari din fereastra Listă comenzi
 • Salvare automată la ieşirea din program
 • Stocul curent este afişat acum la închiderea de tură şi pentru imprimantele cu hârtie de 8 mm
 • Raport nou: Rapoarte/Cumpărări/Listă furnizori
 • În fereastra de editare a recepţiei s-au introdus 2 butoane de acces rapid a furnizorilor şi articolelor
 • În fereastra de stoc iniţial s-a introdus un buton de acces rapid a articolelor
 • La configurare imprimantelor departamentale acum se poate stabili marginea din stânga a hârtie de imprimat
 • Articolele din clasa Non-Stoc nu se mai marchează la Bar/Bucătărie, dar vor apare în continuare la Nota de plată
 • În fereastra Încasare acum butonul încasat pe cameră afişează numărul camerei
 • Nota de plată va preciza acum transferul pe cameră
 • Fereastra Rezervări hotel şi-a modificat interfaţa fiind acum simplificată
 • În fereastra Rezervări hotel s-a introdus o căsuţă pentru stocarea observaţiilor
 • În fereastra Rezervări hotel preţul camerei se poate modifica faţă de cel implicit
 • Bonul fiscal la încasările hoteliere va imprima detaliat produsele consumate sau sintetic, de acum opţional
 • Lista de comenzi afişează acum şi camera pe care s-a încasat
 • S-au corectat unele erori

11.03.2016: Dorsoft şi-a mutat sediul la noua adresă din Deva, Bdul 22 Decembrie, Nr. 37A, Cam S13/1. Tot aici este şi biroul/adresa de corespondenţă.

21.10.2015: Lansare program nou DORSOFT CAR 9, soluţie software specializată pentru evidenţa membrilor şi creditare specifice Caselor de ajutor Reciproc.

22.09.2015: Lansare program nou DORSOFT CONTABILITATE 2016, soluţie software nouă modulară şi integrată pentru contabili individuali, cabinete de contabilitate, retail, firme mici şi mijlocii. Aceasta înlocuieşte Dorsoft Contabilitate 2015 şi Dorsoft Retail 2006, care s-au retras de la vânzare.

30.06.2015: Lansare program nou DORSOFT FACTURARE 3, soluţie software dedicată microîntreprinderilor, pentru emiterea facturilor, proformelor, avizelor, chitanţelor, urmărirea încasărilor şi întocmirea registrului de casă. Totodată Dorsoft Facturare 2011 s-a retras de la vânzare.

23.05.2015: Lansare program nou DORSOFT HORECA 2, soluţie software pentru hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, ceainării şi cafenele

31.01.2015: Lansare program nou DORSOFT CONTABILITATE 2015, soluţie software nouă modulară şi integrată pentru contabili individuali, cabinete de contabilitate, firme mici şi mijlocii

31.05.2014: Lansare program nou DORSOFT CONTABILITATE 2014, soluţie software nouă modulară şi integrată pentru contabili individuali, cabinete de contabilitate, firme mici şi mijlocii

Cine suntem

Adresa

Deva, Bdul 22 Decembrie, Nr. 37A, Cam. S13/1
Telefon: 0744 19 70 95
Orar: Luni – Vineri: 8,00-17,00